Zaměření společnosti ARSIQA system s.r.o.

Vývoj softwarového produktu "AROP- Systém plánování a řízení výroby"

Systém AROP patří mezi nejpokročilejší řešení svého druhu a jeho neustálý vývoj a zdokonalování je ve společnosti považován za hlavní prioritu. Zpětná vazba od zákazníků, přizpůsobování produktu specifickým potřebám zákazníků a sledování nejnovějších trendů umožňuje aktivní přístup při stálém vývoji AROP.

Prodej a implementace AROP

Při prodeji, implementaci a poskytování dalších služeb vycházíme vstříc plně potřebám a možnostem našich zákazníků a společně nalézáme řešení, kdy zákazník je schopen získat náš produkt a díky němu efektivně a moderně řídit svoje výrobní procesy.

Poradenství, poskytování řešitelských kapacit a expertních služeb při projektech zaměřených na automatizaci procesů ve výrobních organizacích

Tým pracovníků společnosti má mnohaleté zkušenosti s nasazováním informačních systémů v desítkách výrobních podniků s různým typem výroby. Znalosti věcné problematiky, prostředí a procesů ve výrobních organizacích budou jistě nezastupitelným přínosem při realizaci projektů velkých integrátorů případně koncových zákazníků, kteří již jsou nebo se v budoucnu stanou našimi partnery.

Tvorba software na zakázku

Proti očekávání se současný světový trend ubírá cestou řešení informačních systémů na zakázku. Jsme proto připraveni vytvořit projekt a realizovat řešení na zakázku přesně podle představ zákazníků.

Systémové inženýrství a systémová integrace

Informační společnost, znalostní společnost, to jsou pojmy, které se stále více skloňují ve všech pádech. Na potřeby větších podnikatelských subjektů již nestačí koupit a zavést jeden informační systém od jednoho dodavatele. Naším cílem proto mimo jiné je nehledět na potřeby zákazníka z omezeného úhlu pohledu daného okruhem problematiky, pro kterou dodáváme vlastní software, ale být otevření všem jeho potřebám a účastnit se svými možnostmi na jejich uspokojení.

Obchod se základními prostředky informačních technologií

Jako obchodní firma jsme samozřejmě schopni zajistit pro naše zákazníky komplexní dodávku informačních technologií včetně hardware a základního software.