Jaké jsou výhody systému AROP?

Systém AROP v rámci jednoho kompozitního modelu zahrnuje proti jiným ERP systémům i progresivní APS metodu pokročilého plánování výroby, dále přímé řízení výroby splňující základní parametry MES systémů (traceability) a operativní řízení jakosti. To vše za cenu srovnatelnou s výrobními moduly běžných ERP systémů. Jelikož se jedná o vlastní produkt, je v přirozených možnostech dodavatele vytvořit aplikaci systému „na míru“ zákazníka. Systém AROP je dodáván v komplexu se systémy uvedenými v sekci Partneři pro komplexní řešení. Systém AROP je možné nasadit i samostatně s možností snadné integrace na zákazníkem zvolený či již používaný obchodně ekonomický počítačový program.

AROP je kompaktní celek vzájemně propojených modulů, jejichž funkce a vazby plně odráží procesy a tok informací ve výrobním podniku.

Jako jediný systém poroste současně s Vaší firmou od jednoduché výroby po rozsáhlou specializovanou výrobu, kterou za podpory AROP dosáhnete. Při změně Vašich potřeb není potřeba měnit systém

Prostředí Windows
Příjemné grafické uživatelské prostředí v „oknech“ s možností vazby na produkty jako je Microsoft Office (MS Excel, MS Word).
Komplexnost
Ucelené a kompaktní řešení pokrývající všechny procesy na výrobní ose.
Jednotná datová základna
Všechny funkce systému operují nad společným datovým modelem organizovaným v jedné relační databázi.
Jednotné ovládání
Všechny aplikace dodržují jednotný způsob ovládání, což napomáhá jejich snadnému osvojení.
Bezpečnost dat proti nepovolanému zásahu
Je dána definicí uživatelských přístupů k jednotlivým funkcím a organizačním jednotkám uživatele.
Bezpečnost dat proti poškození a narušení konzistence
Je dána použitým databázovým serverem, zajišťujícím referenční integritu a transakční zpracování, včetně 2 fázového COMMITu.
Spolehlivost
Je dána použitou architekturou klient - server a SQL databázovým strojem.
Flexibilita
Parametrické nastavení funkčního modelu systému, aby plně odrážel reálný tok informací a dokladů ve firmě.
Pružnost - přizpůsobivost
Externí definice některých vlastností systémových objektů umožňují pružné přizpůsobení specifickým požadavkům jednotlivých uživatelů (způsob třídění, filtrování, nastavení prohlížečů, definice tiskových sestav, velikost a formát tabulek apod.)
Kontextová nápověda
V každém okamžiku je k dispozici aktuální nápověda pro právě používanou funkci systému.
Tiskové výstupy
Je možná vlastní definice tiskových i grafických výstupů pomocí tiskového serveru MS Reporting Services, který je součástí aplikace.
Řízený přístup uživatelů k datům
Systém AROP jako jeden z mála systémů na trhu IT zabezpečuje na 100% synchronizaci přístupu uživatelů k datům tak, aby v daný časový okamžik neexistovalo více uživatelů, kteří by současně upravovali tatáž data a vzájemně by o tom nevěděli. Výsledek takového stavu obvykle u jiných systémů znamená nečekaná překvapení, při nichž není předem jisté, jaké změny a od kterého uživatele se nakonec v systému uplatní (pravdu má ten, kdo uložil změny náhodně jako poslední). Systém AROP vlastním unikátním řešením logické rezervace datových objektů zabezpečuje jedinečný přístup uživatelů ke shodným datům bez časových konfliktů a prodlev typických pro práci s rezervacemi datových záznamů na úrovni databázového stroje. Je tak zachována plná efektivita a korektnost zpracování dat všech současně připojených uživatelů v síti.
Vysoký výkon aplikace
Zachování maximálního výkonu aplikace při současném provozu desítek a stovek uživatelů v síti a jejich přístupu k databázi je dán unikátním řešením přístupu aplikace k datům, při kterém nevznikají konflikty z důvodu sdílení dat.
Dynamické plánování výroby metodou MSO
Zajistí prověření smluvních termínů dodávek Vašich výrobků, zda odpovídají Vašim reálným možnostem. Poskytuje kontrolu nad dodávkami ve skluzu a možnost jejich řešení v předstihu.
Automatická tvorba objednávek materiálu
Zajistí konečnou tvorbu objednávek materiálu tak, aby výrobě nic nechybělo a přitom materiálové zásoby odpovídaly optimálním parametrům množství a hodnoty. Systém AROP ve svém dynamickém plánování výroby integruje rovněž všechny známé nákupní modely jako JIT,MRP, KANBAN, zakázkové rezervace a p.
Dynamická tvorba kalkulací
Systém AROP má zabudován režim automatického vyhodnocování nákladových funkcí v přímé návaznosti na reálné procesy plánování a sledování hmotného toku ve výrobě. Informace o plánových a výsledných kalkulací jsou získávány bez ručních zásahů a bez starosti o přeceňování zásob a kalkulačních jednic.
Jednodušší cesta k získání certifikátu jakosti podle ISO
Po zavedení systému AROP je otázka získání certifikátu jakosti podle ISO snadnou záležitostí.