Provoz systému AROP

Systém AROP je vytvořen jako standardní klient-server aplikace s oddělenou prezentační vrstvou.
Veškerá data v systému jsou organizována s využitím nejvyspělejších relačních databází a systém je optimalizován pro databáze ORACLE a MS SQL Server. Ke svému provozu vyžaduje pouze běžný hardware s průměrným výkonem na straně serveru i klientské PC stanice. Na serveru může být instalován operační systém MS Windows Server nebo Linux. Klient je vytvořen jako typická grafická Windows aplikace se standardním GUI rozhraním i ovládáním. Jako vývojové prostředí byl zvolen produkt firmy Micro Focus Cobol 2, nyní integrované prostředí NetExpress.