Dotace


      


Společnost ARSIQA system, s r.o. s úspěchem realizovala:


Projekt: Zavedení informačního systému pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů


Číslo: 2.2 ITP03/610
Realizace: 2011 – 2012

Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podporují investice do Vaší budoucnosti. Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Hlavními přínosy projektu jsou optimalizace ekonomických a podpůrných procesů a zlepšení vztahů se zákazníky a dodavateli. Od implementace informačního systému si společnost rovněž slibuje zabezpečení udržitelného růstu firmy. Zaměření projektu vychází z dlouhodobých strategických cílů společnosti. Stále se zvyšující požadavky zákazníků na kvalitu dodávek produktů společnosti je možno uspokojit pouze plánovaným řízením personálních i nepersonálních zdrojů podniku, při kterém se již společnost v současnosti neobejde bez vyspělých informačních technologií.


Projekt: Vývoj systému AROP


Číslo: 2.2 ITS03/034
Realizace: 2010 – 2012

Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podporují investice do Vaší budoucnosti. Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Předmětem tohoto projektu je vývoj systému AROP pro uživatelskou platformu Microsoft .NET a vývoj strategických služeb s tím spojených. Řešení spočívá především v projektu nového hlavního programu systému AROP, jehož kód byl vytvořen v jazyce C#, který splňuje všechny náležitosti, jež musí mít hlavní program pro tak rozsáhlý informační systém jakým AROP je.

Za projekt Vývoj systému AROP získala naše společnost 3. místo ve vyhlášení Podnikatelských projektů roku 2012 v kategorii ICT a strategické služby v říjnu 2013.